Politika Privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI


Da bismo uspješno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i
prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u
mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavjestimo o
trenutnom statusu narudžbine.


ZAŠTITA PRIVATNOSTI PODATAKA


Da bismo uspješno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i
prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u
mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavjestimo o
trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo
čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne,
osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za
poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim
običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima
mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se
izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo
čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za
obavljanje posla. Svi zaposleni BambinaShop odgovorni su za
poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene
podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosljeđujemo trećim
licima.
Pored navedenih, prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o
proizvodima koje naši posjetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje
posjećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled
naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i
udobniju kupovinu.
Bambinashop.me koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite
korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je
smješten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne
mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem
računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodijeljeni Vama, i jedino mogu biti
pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna
od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbjedi pogodnosti koje će Vam
uštedjeti vrijeme.


SAGLASNOST I PROMJENA USLOVA


Korišćenje naših servisa podrazumjeva saglasnost korisnika sa
navedenim  linkovati uslovima korišćenja. Bambinashop.me se

obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promjene
uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-
mail obavještenja svim registrovanim korisnicima.