Reklamacije

REKLAMACIJE


BAMBINA d.o.o. pridržava se politike zaštite potrošača. Kao naš
potrošač imate pravo unutar 14 dana od dana prijema narudžbe vratiti
kupljeno iz bilo kojeg razloga.
Vratiti naručeno možete vratiti na istu adresu s koje je poslata roba.
Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu
odredbi Zakona o zaštiti potrošača,
molimo Vas pozovite nas telefonom na broj +382 69 121 930,069 121
930 , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na
adresu online@bambinashop.me i opišete kakav problem imate.
Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena
roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući,
molimo Vas da nas,
najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite
telefonom , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime,
telefon) na adresu online@bambinashop.me I opišete kakav problem
imate.
U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo na
izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. 
Odluku o prigovoru na saobraznost donosi komisija zadužena za
rješavanje svih prigovora na nivou BAMBINA DOO.
Rokovi za prigovor su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača CG -
Član 26. (Službeni list Crne Gore, broj 2/2014).
Troškove vraćanja artikla snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac
dobije neispravan ili pogrešan artikal.