Povrat Robe i povrat sredstava

POVRAT ROBE I POVRAT SREDSTAVA


Kodeks ponašanja u prodaji roba i pružanju usluga na  internet tržištu
Crne Gore ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko
lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a
ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u
roku od 14 radnih dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom
odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih
odustaje.

 
PROCEDURA ZA POVRAT ROBE U ZAKONSKOM ROKU


Prema ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI Crne Gore( „Sl.list
RCG“,br.80/04 ) (kupovina preko naše prodajne internet
stranice www.sbambinashop.me smatra prodajom na daljinu. Osim ovim
Zakonom, prodaja putem interneta regulisama je i Kodeksom ponašanja
u prodaji roba i pružanju usluga na  internet tržištu Crne Gore ( Sl. List
RCG br.31/16 ).
Kodeks ponašanja u prodaji roba i pružanju usluga na  internet tržištu
Crne Gore ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko
lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a
ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u
roku od 14 radnih dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom
odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih
odustaje. 
Kontaktirajte nas putem telefon +382 69 121 930,069 121 932 ili emaila
na adresu online@bambinashop.me za pokretanje procedure povrata
robe i/ili sredstava. Nakon toga, potrebno je da pošaljete putem maila
Izjavu o odustanku od ugovora koja sadrži broj narudžbenice, šifru
artikla koji se vraća, a ako se vrši povrat sredstava i broj računa na koji
će se izvršiti povrat. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno
dejstvo od dana kada je poslata trgovcu putem e-maila.
U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca
ili na zamjenu za drugi proizvod. Povrat sredstava se kupcu vraća po
prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i
ispravan.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7
radnih dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku
roka od 7 radnih dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se
više ne može vratiti.
Prilikom povraćaja robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i

nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakavanju, pri čemu se
mora priložiti i originalni fiskalni isječak.
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen.
Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat
neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran
za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja
robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je
neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i
funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili
oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se povrat sredstava u
iznosu koji je kupac platio za vraćeni artikal i proizvod će mu biti vraćen
na njegov trošak.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač
platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana
prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.
Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada
kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.
 


PROCEDURA ZA POVRAT SREDSTAVA


U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca
ili na zamjenu za drugi proizvod. Povrat sredstava se kupcu vraća po
prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i
ispravan.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač
platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana
prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.
Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada
kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.
Povrat sredstava se može izvršiti samo ukoliko je kupac postupio po
proceduri za povrat robe.
Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na
tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u
Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno

mijenjati/zahtjevati novac u nekom od Bambina Shop maloprodajnih
objekata ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.